Hírek, aktualitások

Bemutatkozunk

Képzéseink

Kapcsolat

Elérhetőségünk

Főoldal

 

 

KŐMŰVES
Okj azonosító: 34 582 14

Képzés nyílvántartásba-vételi száma: E-000778/2014/A011

 

A képzés óraszáma:      800  óra    5  hónap

Napi időbeosztása: heti 5 nap, átlagosan napi 8 óra, változó (délelőtti, délutáni) időbeosztás*

A képzésben történő részvétel feltételei:     a vizsgáig betöltött 18. életév**

Iskolai előképzettség

alapfokú iskolai végzettség, vagy

iskolai előképzettség hiányában

Szakmai előképzettség

Nem szükséges

Előírt gyakorlat:

Nem szükséges

Pályaalkalmassági követelmények

Nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények

Nem szükséges

Egészségi alkalmassági vizsgálat

Szükséges

A felvételi eljárás* jellege:    írásbeli, szóbeli felvételi alkalmassági

A képzés tananyagegységei/tantárgyai/moduljai:

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok
 megnevezése, azonosító száma*

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

10101-12 Építőipari közös tevékenység

30

24

54

írásbeli

10275-16 Falazás, vakolás

42

160

202

írásbeli, gyakorlat

10274-16 Beton és vasbeton szerkezetek

42

152

194

írásbeli, gyakorlat

10277-16 Szigetelések

24

64

88

írásbeli, gyakorlat

11725-16 Térburkolás

8

96

104

gyakorlat

11726-16 Kiegészítő kőműves feladatok

16

64

80

szóbeli

11497-12 Foglalkoztatás I.

60

0

60

szóbeli

11499-12 Foglalkoztatás II.

18

0

18

írásbeli

OKJ szerinti szakmai modulok összes óraszáma

240

560

800

--

OKJ szerinti szakmai modulok elméleti és gyakorlati képzési idő aránya

30%

70%

--

--


A vizsgára bocsátás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. Az órák legalább 80%-án való részvétel.

A megszerezhető képesítéssel betölthető munkakörök:
betonozó, díszítő kőműves, falazó kőműves, karbantartó kőműves, vakoló kőműves, födémgerenda-, tálca- és béléstest- elhelyező, klinkertégla lerakó, térburkoló.


*A támogatással résztvevők esetében érvényes. Saját költségen résztvevők számára további részletes információ a 06 70 708 2902 telefonszámon kérhető.
**Vagy a tankötelezettség teljesítésének igazolása.


A képző intézmény azonosító adatai:

Felnőttképzési hatósági nyilvántartásba vételi szám: E-000778/2014

   4. DIMENZIÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

 

Postai levelezési cím: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor. u. 11/B.

 

Kapcsolat telefon és fax: 46 / 32 32 90,  +36 70/70 829 31 e-mail:postmaster@4dimenzio.t-online.hu 

vissza

Vissza a képzésekhez További részletes információkért forduljon oktatásszervezőinkhez!