Hírek, aktualitások

Bemutatkozunk

Képzéseink

Kapcsolat

Elérhetőségünk

Főoldal

 

 

NINCS szakmai végzettsége, DE van szakmai gyakorlata, tapasztalata?

2020. decemberig a lehető legrövidebb idő alatt szerezhet végzettséget!

Kőműves (OKJ 34 582 14)
gyakorlattal, munkatapasztalattal rendelkezők részére

Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000778/2014/A011

Az elméleti és gyakorlati oktatás helyszíne: MISKOLC

A képzés időtartama:     3-4 hónap

A képzésben történő részvétel feltételei:   a vizsgáig betöltött 18. életév

Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség

Nem szükséges

Előírt gyakorlat:

Legalább 6 hónap igazolható szakmai gyakorlat

Egészségi alkalmassági vizsgálat

szükséges

A felvételi eljárás jellege: írásbeli, gyakorlati tudásmérés,  amely eredménye alapján egyedi részvételi feltételeket ajánlhatunk a résztvevőknek.

A képzés tananyagegységei / tantárgyai / oktatandó moduljai:

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok  megnevezése, száma

ÓRASZÁM

Vizsgarészek

Elmélet Gyakorlat Összesen

10101-12 Építőipari közös tevékenység

32 16 48

írásbeli

10275-16 Falazás, vakolás

42 200 242

írásbeli, gyakorlati

10274-16 Beton és vasbeton szerkezetek

40 200 240

 írásbeli, gyakorlati

10277-16 Szigetelések

16 56 72

írásbeli, gyakorlati

11725-16 Térburkolás

8 32 40

gyakorlat

11276-16 Kiegészítő kőműves feladatok

24 56 80

szóbeli

11497-12 Foglalkoztatás I.

60 0 60

szóbeli

11499-12 Foglalkoztatás II.

18 0 18

írásbeli

OKJ szerinti szakmai modulok összes óraszáma

240 560 800

--

Az elméleti és gyakorlati képzés idő aránya 30% 70% -- --

A vizsgára bocsájtás feltételei: Modulzáró vizsga(ák) teljesítése.

A megszerezhető képesítéssel betölthető munkakörök: 7511 Kőműves

vissza

Vissza a képzésekhez További részletes információkért forduljon oktatásszervezőinkhez!