Hírek, aktualitások

Bemutatkozunk

Képzéseink

Kapcsolat

Elérhetőségünk

Főoldal

 

 

FOGYÓELEKTRÓDÁS VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTŐ   

OKJ 31 521 03

Képzés nyílvántartásba-vételi száma: E-000778/2014/A022

A képzés óraszáma:          520óra / 3,5 hónap*.

Napi időbeosztása:                          heti 5 nap, átlagosan napi 8 óra, változó (délelőtti, délutáni) időbeosztás*.

A képzésben történő részvétel feltételei:   a vizsgáig betöltött 18. életév**      

Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség, vagy
iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a hatályos SZVK rendelet vonatkozó mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Szakmai előképzettség

Nem szükséges

Előírt gyakorlat:

Nem szükséges

Pályaalkalmassági követelmények

Nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények Nem szükséges

Egészségi alkalmassági vizsgálat

Szükséges

A felvételi eljárás* jellege: írásbeli, szóbeli felvételi alkalmassági

A képzés tananyagegységei/tantárgyai/moduljai:

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok
 megnevezése, azonosító száma

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

6

24

30

szóbeli

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

36

72

108

gyakorlati

10180-12 Hegesztés előkészítő és befejező műveletei

36

108

144

gyakorlati

11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

78

160

238

gyakorlati, szóbeli

OKJ szerinti szakmai modulok összes óraszáma

156

364

520

--

OKJ szerinti szakmai modulok elméleti és gyakorlati képzési idő aránya

30%

70%

--

--


A vizsgára bocsájtás feltételei: Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. Az órák legalább 80%-án való részvétel.

A megszerezhető képesítéssel betölthető munkakörök: autogénvágó, elektromosív-hegesztő, elektromosív-vágó, nc-vezérlésű lángvágógép kezelője, optikai vezérlésű lángvágógép kezelője, plazmavágó.

*A támogatással résztvevők esetében érvényes. Saját költségen résztvevők számára további részletes információ a 06 70 708 2902 telefonszámon kérhető.
**Vagy a tankötelezettség teljesítésének igazolása.

A képző intézmény azonosító adatai:

Felnőttképzési hatósági nyilvántartásba vételi szám: E-000778/2014

   4. DIMENZIÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

 

Postai levelezési cím: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor. u. 11/B.

 

Kapcsolat telefon és fax: 46 / 32 32 90,  +36 70/70 829 31 e-mail:postmaster@4dimenzio.t-online.hu

vissza

Vissza a képzésekhez További részletes információkért forduljon oktatásszervezőinkhez!