Hírek, aktualitások

Bemutatkozunk

Képzéseink

Kapcsolat

Elérhetőségünk

Főoldal

 

 

ÁCS
Okj azonosító szám: 34 582 01

Képzés nyílvántartásba-vételi száma: E-000778/2014/A020


ács


A képzés óraszáma:
      800  óra    5,5  hónap

Napi időbeosztása: heti 5 nap, átlagosan napi 6-8 óra, változó (délelőtti, délutáni) időbeosztás

A képzésben történő részvétel feltételei:     a vizsgáig betöltött 18. életév**

Iskolai előképzettség:

Alapfokú iskolai végzettség, vagy

iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a hatályos SZVK rendelet vonatkozó mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségi alkalmassági vizsgálat:

Szükséges


A felvételi eljárás* jellege
:    írásbeli, szóbeli felvételi alkalmassági

A képzés tantárgyegységei/tantárgyai/moduljai:

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok
 megnevezése, azonosító száma

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

11497-12 Foglalkoztatás I.

60

0

60

írásbeli

11499-12 Foglalkoztatás II.

18

0

18

írásbeli

10101-12 Építőipari közös tevékenység

36

16

52

írásbeli

10102-12 Hagyományos zsaluzat és állványzata

12

32

44

gyakorlati

10318-12 Rendszerzsaluzatok és állványok

18

40

58

írásbeli

10100-12 Állványzatok

12

40

52

írásbeli

10319-12 Fémszerkezetű állványok

12

32

44

gyakorlati

11689-16 Ácsszerkezetek

66

376

442

írásbeli, gyakorlati

11690-16 Gépkezelés

6

24

30

gyakorlati

OKJ szerinti szakmai modulok összes óraszáma

240

560

800

--

OKJ szerinti szakmai modulok elméleti és gyakorlati képzési idő aránya

30%

70%

--

--


Az „OKJ-s” komplex záróvizsgára bocsátás feltételei: Az órák legalább 80%-án való részvétel. Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Egy modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

A megszerezhető képesítéssel betölthető munkakörök: állványozó, állványszerelő, csőállványozó, dúcolat készítő, építményzsaluzat-szerelő, faállványozó, fatetőszerkezet-gyártó, fedélszerkezet-készítő, födémzsaluzó, magasépítési ács-állványozó


*A támogatással résztvevők esetében érvényes. Saját költségen résztvevők számára további részletes információ a 06 70 708 2902 telefonszámon kérhető.
**Vagy a tankötelezettség teljesítésének igazolása.


A képző intézmény azonosító adatai:

Felnőttképzési hatósági nyilvántartásba vételi szám: E-000778/2014

   4. DIMENZIÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

 

Postai levelezési cím: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor. u. 11/B.

 

Kapcsolat telefon és fax: 46 / 32 32 90,  +36 70/70 829 31 e-mail:postmaster@4dimenzio.t-online.hu

vissza Vissza a képzésekhez További részletes információkért forduljon oktatásszervezőinkhez!